maart 2022

Op vrijdag 11 maart is de derde Frans Vogel Poëzieprijs uitgereikt aan Daniël Vis in GalerieWind te Rotterdam.  Voor de uitreiking traden eerst de Rotterdamse dichters Jan Oudenaarden, Jan Wagenaar en Rien Vroegindeweij aan, die ieder op een persoonlijke wijze hulde brachten aan Frans Vogel met voordrachten uit diens werk. Ook Antwerpenaar Jakke Jalink kreeg als jonge bewonderaar een plek op het podium. Pieter Kers, voorzitter van de Frans Vogel Stichting, reikte de prijs uit na lezing van het juryrapport. De namiddag werd aan elkaar gepraat door Jet Sol. Na ontvangst van zijn prijs – bestaande uit 1.500 euro en een beeldje van kunstenaar Cor Kraat – droeg Daniël Vis voor uit zijn werk.

De jury bestaande uit Eelkje Christine Bosch, Myrte Leffring, Diana Ozon, Tineke Speksnijder en Elfie Tromp omschrijft Daniël Vis als iemand die gedichten schrijft die bedwelmen, die ontroeren, die je aan het lachen maken en je doen huiveren. Uit het juryrapport: ‘Zijn gedichten zijn wrang, wreed en toch zit er een lichte toon in. Vis maakt verrassende onderwerpkeuzes en is net als Frans Vogel wars van moeilijkdoenerij: het zijn vaak rauwe en tegelijk invoelbare teksten. Tragiek en humor liggen in zijn werk dicht bij elkaar. Vis is een heel precies waarnemer, die veel te zeggen heeft over hoe mensen (vaak niet) functioneren. Hij gaat als een filmregisseur te werk, neemt de lezer mee in een sfeer die soms beklemmend aandoet.’

Overigens gaf de jury een eervolle vermelding voor dichteres Peer Hommel, die niet alleen op het podium, maar ook op de pagina stáát. Hard gaat hand-in-hand met kwetsbaar, humor met verdriet.

Lees het volledige juryrapport hier.


november 2021

De Frans Vogel Poëzieprijs 2021 is toegekend aan de Nederlandse dichter en tekstschrijver Daniël Vis (32 jaar), zo heeft het bestuur van de Frans Vogel Stichting bekendgemaakt. De feestelijke uitreiking die gepland was op donderdag 25 november in de Rotterdamse uitgaansgelegenheid JACK, in samenwerking met de literaire stichting Woordnacht, is vanwege de aangescherpte coronamaatregelen uitgesteld tot nader bericht. 

De Frans Vogel Poëzieprijs is een tweejaarlijkse aanmoedigingsprijs voor dichters tot en met 33 jaar uit Nederland of Vlaanderen, vernoemd naar de Rotterdamse dichter Frans Vogel en voor het eerst uitgereikt in 2017. Aan de prijs is een bedrag van 1.500 euro verbonden evenals een beeldje van de Rotterdamse kunstenaar Cor Kraat.

Daniël Vis publiceerde tot nu toe Crowdsurfen op laag water, Het weefsel en Insect Redux. De jury bestaande uit Eelkje Christine Bosch, Myrte Leffring, Diana Ozon, Tineke Speksnijder en Elfie Tromp omschrijft Daniël Vis als iemand die gedichten schrijft die bedwelmen, die ontroeren, die je aan het lachen maken en je doen huiveren. Uit het juryrapport: ‘Vis maakt verrassende onderwerpkeuzes en is wars van moeilijkdoenerij: het zijn vaak rauwe en tegelijk invoelbare teksten. Tragiek en humor liggen in zijn werk dicht bij elkaar.’ Het volledige juryrapport wordt bekendgemaakt tijdens de uitreiking.

Foto: Irwan Droog


oktober 2019

foto Max Franke

Op zondag 20 oktober is de Frans Vogel Poëzieprijs 2019 uitgereikt aan Dominique De Groen, tijdens een speciale editie van literair podium Frontaal te Rotterdam. Voor de prijsuitreiking werden filmbeelden van Frans Vogel vertoond, vertelden dichter Daniël Dee en schrijver / dichter Elfie Tromp over de invloed van Vogel op hun werk, werd het juryrapport voorgelezen, waarna De Groen de prijs – bestaande uit 1.500 euro en een beeldje van kunstenaar Cor Kraat – overhandigd kreeg. Tot slot droeg De Groen voor uit haar werk.

Uit het juryrapport, n.a.v. haar dichtbundels Shop Girl en Sticky Drama: ʻHet zijn bundels waaruit engagement spreekt met een wereld die op drift is en waarin niets ongeschonden blijft – ook de dichter zelf niet. De Groens gedichten getuigen van een weidse en scherpe blik op het laat-kapitalische tijdperk. Zij analyseert het onpersoonlijke alledaagse en hangt hier een protest aan op waaruit zowel humor als melancholie spreekt. Daarbij spaart zij ook zichzelf niet. Haar poëzie is nergens gemakkelijk of vrijblijvend, stelt ongemakkelijke vragen en heeft geen tijd voor mooischrijverij. Daarmee laat zij een relevante stem horen in de huidige Nederlandstalige poëzie. De jury is daarom verheugd de Frans Vogel Poëzieprijs 2019 aan Dominique De Groen toe te kennen.’

De jury voor de tweede Frans Vogel Poëzieprijs bestond uit voorzitter Manuel Kneepkens (dichter, medewerker Stadslog Rotterdam), Robbert Meijntjes (literair podium Frontaal), Silvana Sodde (schrijfdocent en directeur literair cursuscentrum The Writer’s Guide (to the Galaxy)), Pim Wiersinga (schrijver) en Erik Brus (journalist, medesamensteller van Van de straat – en of! Het beste van Frans Vogel). Lees het volledige juryrapport hier.


De prijsuitreiking van de Frans Vogel Poëzieprijs 2019 aan Dominique De Groen komt eraan. De uitreiking is onderdeel van een speciale editie van literair podium Frontaal op zondag 20 oktober: VREEMDE VOGELS x FRANS VOGEL POËZIEPRIJS.

Het gehele programma heeft een verbinding met de eigenzinnige en brutale geest van Frans Vogel. Eerst komen geestverwanten Jesse Laport, Jos Nargy en Edna Azulay aan het woord. Na de pauze worden Elfie Tromp en Daniël Dee geïnterviewd over de Rotterdamse letteren en over Vogels betekenis daarbinnen. Vervolgens wordt een kort filmfragment van Vogel vertoond, wordt het volledige juryrapport voorgelezen, waarna Dominique De Groen de prijs overhandigd krijgt. Tot slot zal De Groen uit haar werk voordragen.

Zondag 20 oktober vanaf 14:30 uur, WORM, Boomgaardsstraat 71, Rotterdam. Tickets € 7,50// € 9,- aan de deur. CJP-kaarthouders: € 5,- aan de deur. Nadere info en tickets via www.frontaalpodium.com.


september 2019

.

foto Dominique De Groen

De Frans Vogel Poëzieprijs 2019 is toegekend aan dichter en schrijver Dominique De Groen (1991), zo heeft het bestuur van de Frans Vogel Stichting bekendgemaakt. De Vlaamse De Groen bracht twee dichtbundels uit: Shop Girl (2017) en Sticky Drama (2019), waaruit engagement spreekt met een wereld die op drift is en waarin niets ongeschonden blijft – ook de dichter zelf niet. De uitreiking zal plaatsvinden op zondagmiddag 20 oktober, tijdens een speciale editie van literair podium Frontaal in WORM te Rotterdam.

De jury van de Frans Vogel Poëzieprijs 2019 heeft besloten de prijs toe te kennen aan Dominique De Groen, die daarmee de opvolger is van Lilian Zielstra: winnaar van de eerste editie in 2017.

Frontaal #43: Met Dominique De Groen, Elfie Tromp, Daniël Dee, Jesse Laport, Jos Nargy en Edna Azulay. Locatie: WORM, Boomgaardsstraat 71, Rotterdam. Datum: zondag 20 oktober, 14.30-16.30 uur. (Pauze plm. 15.30 uur.). www.frontaalpodium.com.


maart 2019

Op 20 oktober a.s. wordt voor de tweede maal de Frans Vogel Poëzieprijs uitgereikt tijdens een speciaal programma rond Frans Vogel van literair podium Frontaal in WORM te Rotterdam. Het prijzengeld bedraagt 1.500 euro (door Vogel beschikbaar gesteld via een legaat) plus een beeldje van kunstenaar Cor Kraat. De laureaat getuigt van verwantschap – bewust of onbewust – met Vogels dichterschap:

In de poëzie van Frans Vogel (1935-2016) komen het banale en het verhevene, zin en onzin als vanzelfsprekend samen. Zijn gedichten geven blijk van taalgevoeligheid, humor en levenslust. Enerzijds is hij in zijn poëzie provocerend en brutaal, tegelijkertijd getuigt hij van lotsverbondenheid met degenen die zich aan de zelfkant ophouden. Frans Vogel was veel meer dan alleen dichter: hij was ook schrijver, columnist, beeldend kunstenaar, fotomodel, provocateur en bon vivant. Sporen van dat alles zijn in Vogels gedichten terug te vinden, want werk en leven vielen bij hem samen. Zijn gedichten zijn onlosmakelijk verbonden met het rauwe grotestadsleven.

De prijs dient om jonge dichters te stimuleren die schrijven binnen de geest – in de ruime zin des woords – van Vogels dichterschap. De winnaar is niet ouder dan 33 jaar, schrijft in de Nederlandse taal, is afkomstig uit Nederland of Vlaanderen, en heeft reeds in enige mate een oeuvre op zijn of haar naam staan d.m.v. publicaties in boekvorm, tijdschrift of digitale vorm. De Frans Vogel Poëzieprijs is geen schrijfwedstrijd: de jury wijst een winnaar aan op basis van reeds gepubliceerd werk. Overigens staat de jury open voor suggesties; dichtbundels kunnen worden ingestuurd tot aan 25 mei a.s.

Nadere informatie over het programma op 20 oktober inclusief de prijsuitreiking wordt nog bekendgemaakt.


oktober 2017

Op zaterdag 14 oktober 2017 is voor de eerste maal de Frans Vogel Poëzieprijs uitgereikt voorafgaand aan Geen Daden Maar Woorden Festival te Rotterdam. De Frans Vogel Poëzieprijs is een nieuwe, tweejaarlijkse prijs voor jonge Nederlandstalige dichters en dient om jonge dichters te stimuleren die schrijven binnen de geest – in de ruime zin des woords – van het dichterschap van Frans Vogel.

foto Marco De Swart

De jury van de Frans Vogel Poëzieprijs 2017 heeft besloten de prijs toe te kennen aan Lilian Zielstra (1991), de huidige stadsdichter van Groningen en schrijfdocent. Zij was huisdichter van de Rijksuniversiteit Groningen, wat resulteerde in de dichtbundel Specimen (2014). Uit het juryrapport: ‘De jury heeft grote waardering voor de open blik waarmee Zielstra schrijft over allerlei facetten van het stedelijke leven in Groningen en daarbuiten. Zij dicht in heldere taal, wars van poëtische tierelantijnen. In haar gedichten voert Zielstra zowel degenen op die midden in het grotestadsleven staan als zij die zich aan de rafelranden ervan bevinden. Zielstra schrijft met compassie, onbevangenheid en humor. Haar gedichten zijn bij uitstek buitgemaakt op het stadsleven anno nu. Dat maakt haar tot de ideale laureaat voor de Frans Vogel Poëzieprijs 2017.’

De feestelijke uitreiking vond plaats op zaterdagavond 14 oktober, voorafgaand aan Geen Daden Maar Woorden Festival, in Kantine Walhalla (Katendrecht) te Rotterdam. Tijdens de korte ceremonie werden er filmbeelden van Frans Vogel vertoond, werd het volledige juryrapport voorgelezen, waarna Lilian Zielstra de prijs – bestaande uit een geldbedrag à 1500 euro en een beeldje vervaardigd door Cor Kraat – overhandigd kreeg. Tot slot droeg Zielstra voor uit haar werk.

Het kunstwerk ʻJa, jij!ʼ als onderdeel van de prijs is ontworpen door de Rotterdamse kunstenaar Cor Kraat en werd mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van CBK Rotterdam.

De jury voor de Frans Vogel Poëzieprijs 2017 bestond uit Hans Sleutelaar (dichter, winnaar Anna Blaman Prijs 2016), Monique van Oosterhout (boekhandel v/h Van Gennep), Eeva Liukku (hoofdredacteur online tijdschrift Vers Beton), Mark Boninsegna (journalist en rock ’n roll-poëet) en Erik Brus (journalist, medesamensteller van het boek Ken zó in Boijmans – Frans Vogel 80).